OM OSS

I Sunnhordland, der Hardangerfjorden møter åpent hav,  har naturen dyrket frem østers av ypperste kvalitet i generasjoner. Allerede på 1600-tallet fikk herskapsfolket på baroniet i Rosendal servert flatøsters. I dag dyrker Sunnhordland Havbruk flatøsers i samme naturlige poll og serverer den på Norges flotteste restauranter.

På vegne av en rekke småskalaprodusenter langs norskekysten forhandler vi også et vidt spekter av delikatesser som kråkeboller, kamskjell og stillehavsøsters – alt etter hva som er i sesong.

Sjømaten vår dyrkes på naturlig måte ved at skjellene og kråkebollene spiser plankton og alger fra rent åpent hav uten bruk av kunstige tilsetninger. Slik ivaretar vi naturen samtidig som vi langsomt dyrker frem den gode smaken.

Ta gjerne kontakt om hva vi kan tilby deg – vi er tilgjengelig på telefon 970 24 193 og svarer på epost trond@sunnhav.no så snart vi er tilbake fra sjøen.

Trond Sveen - Profilbilde - Sunnhordland Havbruk-2b

PRODUKTER

FLATØSTERS

Flatøsters er den eneste østersen som finnes naturlig i Norge. Den er veldig ettertraktet i Europa. Fram til midten av 1800-tallet var østers vanlig langs hele norskekysten, og store mengder ble tatt opp. Senere trakk de seg tilbake, og er blitt mye sjeldnere.

FLATØSTERS

Flatøsters er den eneste østersen som finnes naturlig i Norge. Den er veldig ettertraktet i Europa. Fram til midten av 1800-tallet var østers vanlig langs hele norskekysten, og store mengder ble tatt opp. Senere trakk de seg tilbake, og er blitt mye sjeldnere.

STILLEHAVSØSTERS

Stillehavsøsters, også kalt japansk østers, gigasøsters og dyphavsøsters, er en art østers som forekommer naturlig i den nordlige delen av Stillehavet fra Japan til Beringstredet. Arten har blitt flytta til andre havområder for å bli dyrka der. Produksjonen av stillehavsøsters i verden har økt enormt.

STILLEHAVSØSTERS

Stillehavsøsters, også kalt japansk østers, gigasøsters og dyphavsøsters, er en art østers som forekommer naturlig i den nordlige delen av Stillehavet fra Japan til Beringstredet. Arten har blitt flytta til andre havområder for å bli dyrka der. Produksjonen av stillehavsøsters i verden har økt enormt.

KRÅKEBOLLER

Sjøpiggsvin eller kråkeboller er en klasse av pigghuder. De opptrer i mange farger og former – de mer alminnelige regulære sjøpiggsvinene ser nærmest ut som runde boller, ofte med kortere eller lengre pigger. Flere arter finnes ved Norges kyst, og er en populær delikatesse i det asiatiske kjøkken.

KRÅKEBOLLER

Sjøpiggsvin eller kråkeboller er en klasse av pigghuder. De opptrer i mange farger og former – de mer alminnelige regulære sjøpiggsvinene ser nærmest ut som runde boller, ofte med kortere eller lengre pigger. Flere arter finnes ved Norges kyst, og er en populær delikatesse i det asiatiske kjøkken.

KAMSKJELL

Kamskjell er en familie i klassen muslinger. Det er 15 forskjellige arter kamskjell i norske farvann, de kan bli over 20 år gammelt og være opptil 15-17 cm store. De er utbredt fra ytre Oslofjord til Vesterålen, og lever fra om lag fem til 60 meters dyp. De fleste artene har skålformet underside og flat overside.

KAMSKJELL

Kamskjell er en familie i klassen muslinger. Det er 15 forskjellige arter kamskjell i norske farvann, de kan bli over 20 år gammelt og være opptil 15-17 cm store. De er utbredt fra ytre Oslofjord til Vesterålen, og lever fra om lag fem til 60 meters dyp. De fleste artene har skålformet underside og flat overside.

BLÅSKJELL

Blåskjell er en muslingart i blåskjellfamilien. Blåskjellet kan bli opptil 8–9 cm langt og lever fra Middelhavet i sør til Barentshavet i nord. De lever i klynger og fester seg til steiner, fjell og annet underlag. Det kan være opptil 12 000 individer på en m². Blåskjell er svært utbredt langs norskekysten.

BLÅSKJELL

Blåskjell er en muslingart i blåskjellfamilien. Blåskjellet kan bli opptil 8–9 cm langt og lever fra Middelhavet i sør til Barentshavet i nord. De lever i klynger og fester seg til steiner, fjell og annet underlag. Det kan være opptil 12 000 individer på en m². Blåskjell er svært utbredt langs norskekysten.

VI LEVERER TIL

Omakase
Maaemo
Renaa
Lerøy
A la Carte
Maschmanns Matmarked